به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند براساس دستور العمل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، به دلیل اجرا و استقرار نظام هوشمند و یکپارچه در دانشگاه آزاد اسلامی، زمان برگزاری امتحانات ترم تابستان به بازه زمانی ۱۵ شهریور لغایت ۲۰ شهریور موکول شده است.
از آنجایی که امتحان به صورت مجازی می باشد فعلا سازمان سامانه ای را برای طرح سوال و آزمون تابستان فعال ننموده که در صورت فعال سازی سامانه، اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.