جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون می توانند با مراجعه به صفحه شخصی خود نسبت به دریافت کارت امتحانات پایان ترم تابستان اقدام نمایند. شایان ذکر است امتحانات به صورت حضوری بوده و دانشجویان ملزم به انجام تسویه حساب مالی و اخذ کارت امتحان می باشند.

در ضمن دانشجویان متقاضی استفاده از طرح تعاون( برگزاری امتحان در دانشگاه محل سکونت) هستند. جهت هماهنگی در خصوص ارسال و دریافت سوالات با آقای علیرضا مزیدی( مدیر محترم دانشجویی) به شماره همراه ۰۹۱۱۲۷۱۲۱۵۳ تماس حاصل فرمایند. شایان ذکر است هماهنگی با دانشگاه مقصد به عهده خود دانشجو می باشد.

حوزه معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول