به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند تمامی امتحانات روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ ساعت ۱۴ که به دلیل اشکالات سامانه وادانا لغو شده بود در روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸ برگزار می‌گردد.
حوزه معاونت علمی واحد علی آباد کتول
🆔@AKIAUnews