💢قابل توجه دانشجویان محترم:

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند که تمامی امتحانات روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴ که به دلیل اشکالات سامانه وادانا لغو شده بود در روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴ برگزار می‌گردد.

حوزه معاونت علمی واحد علی آباد کتول
🆔@AKIAUnews