👈اطلاعیه مهم آموزشی، دانشجویان گرامی از آخرین فرصت انتخاب واحد جا نمانید👉

💢امروز ۹ اسفند آغاز حذف و اضافه و انتخاب واحد مجدد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول

🔹برنامه زمانبندی حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول در نیمسال دوم در سامانه آموزشیار از امروز شنبه 9 اسفند آغاز می شود.

🔹دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول برای انتخاب واحد و حذف و اضافه در نیمسال دوم سال جاری باید به سامانه آموزشیار به آدرس http://edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.

🔹دانشجویان باید براساس برنامه زمانبندی پایین 👇نسبت به انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال جاری اقدام نمایند.

👈 شنبه 9 اسفند: ورودی های 97 و ماقبل ساعت 15 الی21 و 22 الی 6 صبح روز بعد

👈 یکشنبه 10 اسفند: ورودی های 98 و 99 از ساعات 15 الی 21 و 22 الی 6 صبح روز بعد.

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول

🆔 @AKIAUNews