اطلاعیه مهم آموزشی:

امروز یکشنبه 10 اسفند 99، آخرین فرصت انتخاب واحد

❌ امروز یکشنبه مورخ 10 اسفند 99 آخرین مهلت انتخاب واحد ( حذف و اضافه ) است، لذا دانشجویان محترمی که موفق به انتخاب واحد نشده اند حتما در این فرصت اقدام فوری نمایند.

💢دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول برای انتخاب واحد و حذف و اضافه در نیمسال دوم سال جاری باید به سامانه آموزشیار به آدرس http://edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.
💢دانشجویان باید براساس برنامه زمانبندی پایین نسبت به انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال جاری اقدام نمایند:

 یکشنبه 10 اسفند: ورودی های 98 و 99 از ساعات 15 الی 21 و 22 الی 6 صبح روز بعد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول
🆔 @AKIAUNews