اطلاعیه مهم:

🔻به اطلاع می رساند با توجه به اینکه زمان انتخاب واحد نیمسال اول 1400-1401در سامانه آموزشیار در تاریخ 15و16شهریور می باشد، ضروری است دانشجویان گرامی نسبت به تسویه بدهی قبلی و همچنین پرداخت شهریه ثابت خود اقدام عاجل در سامانه آموزشیار بعمل آورند.

🔻همچنین در صورت وجود مشکل در فرایند پرداخت حضورا به امور مالی مراجعه شود.

امور مالی واحد
🆔 @AKIAUNews