✅🔻اطلاعیه تخفیف شهریه؛

🔷قابل توجه دانشجویان گرامی آخرین مهلت ارسال درخواست تخفیف شهریه ترم 1401-1400جاری پایان آبانماه می باشد. پس از این تاریخ به درخواست ها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
🔸معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

🆔@AKIAUnews