اطلاعيه شماره 1 مراسم دانش آموختگي سال95

ثبت نام مراسم دانش آموختگي آغاز شد.

معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاهآزاد اسلامی واحد علی آباد کتول تصمیم به برگزاری جشن دانش آموختگان دارد بنابراین   دانشجوياني كه تا تاريخ 30/06/95 فارغ التحصيل مي گردند جهت ثبت نام به سایت دانش آموختگان واحد به ادرس http://kanon.aliabadiau.ac.ir   جهت تکمیل فرم مراجعه نمایید.

توضيحات:

زمان و جزييات برگزاري جشن متعاقبا اعلام مي گردد.