گروههای آموزشی واحد
رديف عنوان رشته نام ونام خانوادگي مرتبه علمي
1 دانشکده پرستاری-بهداشت عمومی،اتاق عمل و هوشبری مقطع(کارشناسی) محمد تقی حیدری مربی
2 دانشکده پرستاری-پرستاری مقطع (کارشناسی) سکینه فرهادی مربی
3 دانشکده پرستاری-تحصیلات تکمیلی علوم پزشکی حمید حجتی استادیار
4 دانشکده تربیت بدنی-تربيت بدنيو علوم ورزشی سعید قربانی استادیار
5 دانشکده علوم انسانی-تحصیلات تکمیلی مدیریت آموزشی فریدون آزما استادیار
6 دانشکده علوم انسانی-حقوق مقطع(کارشناسی و کارشناسی ارشد) سید ولی اله حسینی استادیار
7 دانشکده علوم انسانی-روانشناسی عمومی معصومه دامغانی مربی
8 دانشکده علوم انسانی-زبان انگلیسی ندا فكری استادیار
9 دانشکده علوم انسانی-زبان وادبيات فارسي مليحه مهدوي استادیار
10 دانشکده علوم انسانی-معارف اسلامي سيدعلی طاهری استادیار
11 دانشکده علوم انسانی-معماری مقاطع(کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) سعید اکبری مربی
12 دانشکده علوم انسانی-هنر غلامرضا حسنی مربی
13 دانشکده علوم پایه-رياضي وآمار حسین عباسیان استادیار
14 دانشکده فنی و مهندسی- مهندسی عمران مقاطع(کارشناسی و کارشناسی ارشد ) رامین باقرزاده مربی
15 دانشکده فنی و مهندسی-تحصيلات تكميلي فني ومهندسي-برق جعفر سياه بالايي استاديار
16 دانشکده فنی و مهندسی-مهندسی برق مقاطع(کاردانی و کارشناسی) امانگلدی کوچکی استادیار
17 دانشکده فنی و مهندسی-مهندسی پرتوپزشکی مهدی هاشمی تیله نوئی مربی
18 دانشکده فنی و مهندسی-مهندسی پزشکی آرزو ذاکری استادیار
19 دانشکده فنی و مهندسی-مهندسی صنایع احمد مهرابیان استادیار
20 دانشکده فنی و مهندسی-مهندسی کامپیوتر مقاطع (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) نعمت اله متکی مربی
21 دانشکده فنی و مهندسی-مهندسی مكانيك سيدمسعود سيدي بيرجندي استادیار
22 دانشکده کشاورزی فرشاد یزدیان استادیار
23 دانشکده مدیریت حسابداری-تحصیلات تکمیلی حسابداری و مالی مقطع(کارشناسی ارشدو دکتری تخصصی) سامره شجاعی استادیار
24 دانشکده مدیریت حسابداری-تحصیلات تکمیلی مدیریت (دولتی و بازرگانی) مقطع کارشناسی ارشد مهدی نعیمی مربی
25 دانشکده مدیریت حسابداری-تحصیلات تکمیلی مدیریت مقطع(دکتری تخصصی) سامره شجاعی استادیار
26 دانشکده مدیریت حسابداری-مدیریت وحسابداري مقاطع (کاردانی و کارشناسی) صمد ایازی مربی