مشخصات فردی گسترش رشته‌هاي تحصيلي

نام:  حمیدرضا

 نام خانوادگی نظری طناک

مدرک تحصیلی :   کارشناسی ارشد 

رشته تحصیلی :   مدیریت آموزشی

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شماره تماس:   01734235143

        Aks 2fd99 63097        

گسترش رشته‌هاي تحصيلي

1-     تدوين طرح جامع آموزشي حوزه آموزش واحد

2-     بررسي رشته های جذاب و بین رشته ای ازبین رشته های وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

3-     سازماندهی رشته در سایت شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

4-     پیگیری ارسال رشته به سازمان مرکزی و شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

5-     بررسی مداوم سایت وزارت علوم با توجه به تغییرات سرفصل رشته ها

6-      پیگیری ابلاغ مصوبات شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درخصوص رشته ها از سازمان مرکزی

7-     انجام امور مربوط به تصويب رشته ها با سازمان مرکزی و آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

8-     استعلام ظرفيت پذيرش براي كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي

                                                    رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول
ردیف گروه
رشته
مقطع
1 تربیت بدنی مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی دكتري تخصصي
2 تربیت بدنی مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش دكتري تخصصي
3 تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس دكتري تخصصي
4 تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی-بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دكتري تخصصي
5 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دكتري تخصصي
6 علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی دكتري تخصصي
7 علوم انسانی كارآفريني دكتري تخصصي
8 علوم پایه علوم باغبانی-فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی دكتري تخصصي
9 فنی و مهندسی مهندسی برق-قدرت دكتري تخصصي
10 فنی و مهندسی مهندسی برق-کنترل سیستم دكتري تخصصي
11 فنی و مهندسی مهندسی برق -الکترونیک دكتري تخصصي
12 فنی و مهندسی مهندسی صنایع دكتري تخصصي
13 فنی و مهندسی مهندسی مکانیک-طراحی جامدات دكتري تخصصي
14 فنی و مهندسی مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی دكتري تخصصي
15 فنی و مهندسی مهندسی برق-مخابرات میدان و موج دكتري تخصصي
16 فنی و مهندسی مهندسی برق-مخابرات سیستم دكتري تخصصي
17 مديريت وحسابداري مديريت بازرگاني-بازاريابي دكتري تخصصي
18 مديريت وحسابداري حسابداری دكتري تخصصي
19 مديريت وحسابداري مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی دكتري تخصصي
20 مديريت وحسابداري مدیریت دولتی-رفتار سازمانی دكتري تخصصي
21 مديريت وحسابداري مالی -مهندسی مالی دكتري تخصصي
22 مديريت وحسابداري مدیریت صنعتی -مالی دكتري تخصصي
23 پیراپزشکی پرستاری کودکان كارشناسي ارشد
24 تربیت بدنی مديريت ورزش-مديريت بازاريابي مديريت ورزش كارشناسي ارشد
25 تربیت بدنی مدیریت ورزشی-اماکن وتأسیسات ورزشی كارشناسي ارشد
26 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی كارشناسي ارشد
27 علوم انسانی پژوهش هنر كارشناسي ارشد
28 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی -ادبيات تطبيقي(فارسي-عربي) كارشناسي ارشد
29 علوم انسانی مدیریت آموزشی كارشناسي ارشد
30 علوم انسانی حقوق عمومی كارشناسي ارشد
31 علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی كارشناسي ارشد
32 علوم انسانی تصوف و عرفان اسلامی كارشناسي ارشد
33 علوم انسانی روانشناسی عمومی كارشناسي ارشد
34 علوم انسانی حقوق ثبت واسناد واملاک كارشناسي ارشد
35 علوم انسانی معماری داخلی كارشناسي ارشد
36 علوم پایه فتونيك كارشناسي ارشد
37 علوم پایه علوم کامپیوتر كارشناسي ارشد
38 علوم پایه آموزش ریاضی كارشناسي ارشد
39 علوم پایه ریاضی-ریاضیات مالی كارشناسي ارشد
40 علوم پایه شیمی معدنی كارشناسي ارشد
41 علوم پایه شیمی دارویی كارشناسي ارشد
42 علوم پایه مهندسی فضای سبز كارشناسي ارشد
43 علوم پایه علوم مهندسی باغبانی-گیاهان دارویی كارشناسي ارشد
44 فنی و مهندسی مهندسي برق-كنترل كارشناسي ارشد
45 فنی و مهندسی مهندسي برق-قدرت-سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد
46 فنی و مهندسی مهندسي سيستمهاي انرژي-سيستمهاي انرژي كارشناسي ارشد
47 فنی و مهندسی مهندسي مالي كارشناسي ارشد
48 فنی و مهندسی مهندسی پزشکی-بیوالکتریک كارشناسي ارشد
49 فنی و مهندسی مهندسی عمران-سازه كارشناسي ارشد
50 فنی و مهندسی مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی) كارشناسي ارشد
51 فنی و مهندسی مهندسی نرم افزار كارشناسي ارشد
52 فنی و مهندسی مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری كارشناسي ارشد
53 فنی و مهندسی مهندسي برق- افزاره هاي ميکرو و نانوالکترونيک كارشناسي ارشد
54 فنی و مهندسی مهندسي برق- سيستمهاي الکترونيک ديجيتال كارشناسي ارشد
55 فنی و مهندسی مهندسي برق- مدارهاي مجتمع الکترونيک كارشناسي ارشد
56 فنی و مهندسی مهندسي برق ـ برنامه ريزي و مديريت سيستمهاي انرژي الکتريکي كارشناسي ارشد
57 فنی و مهندسی مهندسي برق ـ الکترونيک قدرت و ماشين هاي الکتريکي كارشناسي ارشد
58 فنی و مهندسی مهندسي برق - شبکه هاي مخابراتي كارشناسي ارشد
59 فنی و مهندسی مهندسي برق - مخابرات امن و رمزنگاري كارشناسي ارشد
60 فنی و مهندسی مهندسي برق - مخابرات سيستم كارشناسي ارشد
61 فنی و مهندسی مهندسي برق - مخابرات ميدان و موج كارشناسي ارشد
62 فنی و مهندسی مهندسي برق - مخابرات نوري كارشناسي ارشد
63 فنی و مهندسی مهندسی صنایع-کیفیت و بهره وری كارشناسي ارشد
64 فنی و مهندسی مهندسی صنایع-سیستم های مالی كارشناسي ارشد
65 مديريت وحسابداري مديريت بازرگاني-بازاريابي كارشناسي ارشد
66 مديريت وحسابداري مدیریت دولتی-مديريت تحول كارشناسي ارشد
67 مديريت وحسابداري حسابداري كارشناسي ارشد
68 مديريت وحسابداري حسابرسي كارشناسي ارشد
69 مديريت وحسابداري آموزش و بهسازی منابع انسانی كارشناسي ارشد
70 مديريت وحسابداري مدیریت دولتی-بودجه و مالیه عمومی كارشناسي ارشد
71 مديريت وحسابداري مديريت دولتي-طراحی سازمانهای دولتی كارشناسي ارشد
72 مديريت وحسابداري مديريت دولتي-خط مشی گذاری عمومی كارشناسي ارشد
73 مديريت وحسابداري حسابداری و مدیریت كارشناسي ارشد
74 مديريت وحسابداري مدیریت دولتی-توسعه نيروي انساني كارشناسي ارشد
75 پیراپزشکی پرستاری كارشناسي
76 پیراپزشکی اتاق عمل كارشناسي
77 پیراپزشکی هوشبری كارشناسي
78 پیراپزشکی بهداشت عمومی كارشناسي
79 تربیت بدنی علوم ورزشی كارشناسي
80 علوم انسانی علوم اقتصادی- اقتصادبازرگانی كارشناسي
  علوم انسانی روانشناسی کارشناسی
81 علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی كارشناسي
82 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی كارشناسي
83 علوم انسانی نمايش-كارگرداني كارشناسي
84 علوم انسانی نقاشي كارشناسي
85 علوم انسانی سينما كارشناسي
86 علوم انسانی موسيقي كارشناسي
87 علوم انسانی حقوق كارشناسي
88 علوم پایه شيمي - فناوري اطلاعات كارشناسي
89 علوم پایه علوم مهندسی كارشناسي
90 فنی و مهندسی مهندسي برق-سيستمهاي ديجيتال كارشناسي
91 فنی و مهندسی مهندسي برق كارشناسي
92 فنی و مهندسی مهندسي برق شبكه هاي انتقال وتوزيع كارشناسي
93 فنی و مهندسی مهندسي مكانيك(طراحی جامدات، حرارت و سیالات،طراحی میکانیکی، میکانیک خودرو، ساخت و تولید، سیستم های دینامیکی و کنترل، نیروگاه و انرژی، تأسیسات، هوافضا، بیومکانیک، مکاترونیک) كارشناسي
94 فنی و مهندسی مهندسي صنايع كارشناسي
95 فنی و مهندسی مهندسي رباتيك كارشناسي
96 فنی و مهندسی مهندسي پزشكي(بیوالکتریک، بیومکانیک، بیومتریال، بالینی) كارشناسي
97 فنی و مهندسی مهندسي اپتيك ليزر كارشناسي
98 فنی و مهندسی مهندسی هسته ای كارشناسي
99 فنی و مهندسی مهندسی عمران كارشناسي
100 فنی و مهندسی مهندسی معماری كارشناسي
101 فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر كارشناسي
102 مديريت وحسابداري حسابداری كارشناسي
103 مديريت وحسابداري مديريت صنعتي كارشناسي
104 مديريت وحسابداري مديريت مالي كارشناسي
105 مديريت وحسابداري مدیریت بازرگانی كارشناسي
106 مديريت وحسابداري مدیریت دولتی كارشناسي
107 مديريت وحسابداري مدیریت بیمه كارشناسي
108 تربیت بدنی تربیت بدنی وعلوم ورزشي كارشناسي ناپيوسته
109 علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی كارشناسي ناپيوسته
110 علوم انسانی مرمت و احياء بناهاي تاريخي كارشناسي ناپيوسته
111 علوم انسانی علمي كاربردي معماری كارشناسي ناپيوسته
112 علوم انسانی علمي كاربردي ارتباط تصويري كارشناسي ناپيوسته
113 علوم پایه آموزش ریاضی كارشناسي ناپيوسته
114 فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی الکترونیک كارشناسي ناپيوسته
115 فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال توزیع كارشناسي ناپيوسته
116 فنی و مهندسی مهندسي تكنولوزي برق -قدرت كارشناسي ناپيوسته
117 فنی و مهندسی مهندسي تكنولوژي فني رسانه كارشناسي ناپيوسته
118 فنی و مهندسی مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر كارشناسي ناپيوسته
119 فنی و مهندسی مهندسي تكنولوژي كنترل - ساخت و توليد كارشناسي ناپيوسته
120 فنی و مهندسی مهندسي تكنولوژي كنترل ابزار دقيق كارشناسي ناپيوسته
121 فنی و مهندسی مهندسي تكنولوژي مخابرات - سوئيچ هاي شبكه ثابت كارشناسي ناپيوسته
122 فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وبرودتي كارشناسي ناپيوسته
123 فنی و مهندسی مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد- ماشين ابزار كارشناسي ناپيوسته
124 فنی و مهندسی مهندسي تكنولوژي جوشكاري كارشناسي ناپيوسته
125 مديريت وحسابداري علمی-کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
126 مديريت وحسابداري مديريت بازرگاني كارشناسي ناپيوسته
127 مديريت وحسابداري مدیریت دولتی كارشناسي ناپيوسته
128 تربیت بدنی علوم ورزشی کاردانی
129 علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی کاردانی
130 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی کاردانی
131 علوم انسانی امور بانکی کاردانی
132 علوم انسانی معماری کاردانی
133 علوم انسانی هنرهای تجسمی-نقاشی کاردانی
134 علوم پایه آموزش ریاضی کاردانی
135 فنی و مهندسی علمی-کاربردی برق -قدرت کاردانی
136 فنی و مهندسی کاردان فنی مکانیک- نقشه کشی صنعتی کاردانی
137 فنی و مهندسی کاردان فنی برق الکترونیک کاردانی
138 مديريت وحسابداري حسابداری کاردانی
139 مديريت وحسابداري مدیریت بازرگانی کاردانی
140 تربیت بدنی تربیت بدنی کاردانی پیوسته
141 فنی و مهندسی الکترونیک کاردانی پیوسته
142 فنی و مهندسی الکتروتکنیک-برق صنعتی کاردانی پیوسته
143 فنی و مهندسی علمی کاربردی کامپیوتر-نرم افزارکامپیوتر کاردانی پیوسته
144 مديريت وحسابداري علمي كاربردي حسابداری کاردانی پیوسته