×

خطا

There was a problem loading image 636797980357602173_md_d356d.jpg in mod_featcats
فرم ها و بخشنامه های آموزشی
آیین نامه آموزشی دوره دکتری Ph.D
مشاهده
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته                     مشاهده
آیین نامه کارآموزی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده
آیین نامه امتحانات مشاهده
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته مشاهده
بخشنامه آموزشی ادامه تحصیل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده
فرم تایید صلاحیت عمومی - اساتید مدعو (حق التدریس ) مشاهده

 فرم طرح سوال پایان ترم

مشاهده