* تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز ورزشي
جهت تشويق دانشجوياني كه در حين تحصيل در مسابقات ورزشي منطقه اي و سراسري دانشگاه آزاد اسلامي مسابقات كشوري ،تورنمنت هاي بين المللي (اعم از مسابقات سراسري،آسيايي،جهاني و چند كشور)به مدال دست مي يابند بر اساس جدول ذيل تخفيف شهريه تعلق مي گيرد.

رديف
سطوح قهرماني
رتبه قهرماني
درصد تخفيف
1
مسابقات منطقه اي
اول
دوم
سوم
20% كل شهريه در ترم
15% كل شهريه در ترم
10% كل شهريه در ترم
2
مسابقات سراسري
مسابقات قهرماني كشور
اول
دوم
سوم
30% كل شهريه در ترم
25% كل شهريه در ترم
20% كل شهريه در ترم

-  كليه قهرمانان كشوري در بدو ورود به دانشگاه، مشروط بر انكه از تاريخ صدور حكم قهرماني آنان بيش از سه سال سپري نشده باشد، مشمول تخفيف هاي مندرج در بند (2) جدول مي شوند.
* مسابقات ورزشي
در دانشگاه آزاد اسلامي مسابقات در دو سطح منطقه اي و سراسري برگزار مي گردد.
- مسابقات منطقه اي
در ابتداي هر سال تحصيلي در جلسه اي كه با حضور مسئولين تربيت بدني واحد هاي منطقه برگزار مي شود جدول زمانبندي و ميزباني مسابقات مشخص مي گردد.
- مسابقات سراسري
پس از برگزاري مسابقات منطقه اي در رشته هاي مصوب،منتخبي از ورزشكاران هر منطقه در مسابقات سراسري حضور پيدا مي كنند. در رشته هاي غير مصوب نيز(شنا ،وزنه برداري و .....) هر واحد دانشگاهي در صورت تمايل مي تواند به صورت مستقل در مسابقات حضور پيدا كند.
- جدول زمانبندي و ميزباني مسابقات سراسري پس از جلسه هماهنگي مسئولين تربيت بدني مناطق چهارده گانه           تعيين مي گردد.
* بخشي از مقررات ورزشي
1- در حين برگزاري مسابقات رعايت كليه موازين اسلامي و دانشگاهي الزامي است
2- كليه دانشجويان بدون توجه به رشته تحصيلي مي توانند در انتخابي تيمهاي ورزشي شركت نمايند.
3- دانشجوياني كه به دلايل انضباطي و آموزشي از تحصيل منع گرديده اند حق شركت در مسابقه را ندارند.
4- دانشجويان مهمان به شرطي مي توانند در مسابقات حضور يابند كه دانشجوي تمام وقت واحد ميزبان باشند.
5- ورزشكاران بايد داراي كارت بيمه ورزشي كه 72 ساعت قبل از مسابقه صادر شده، باشند.
6- مقررات فني هر رشته ورزشي منطبق بر آخرين آيين نامه فدراسيون مربوطه خواهد بود.

امکانات ورزشی دانشگاه

 

DSC 0298

سالن چند منظوره شهید چمران و شهید صادقی: در مجموع به مساحت3400 متر مربع دارای امکانات مناسب که رشته هایی از جمله فوتسال، هندبال، بسکتبال، والیبال، بدمینتون و.....برای دانشجویان تخصصی رشته تربیت بدنی و همچنین تیم های ورزشی دانشگاه، آموزش و تمرین داده می شود

DSC 0066

سالن تخصصی ژیمناستیک: به مساحت 220 مترمربع واقع در ضلع شمالی ساختمان شماره یک دانشکده تربیت بدنی دارای وسایل آموزشی ژیمناستیک بوده و درس تربیت بدنی 1 نیز در این سالن ارائه می گردد.

سالن تخصصی کشتی: به مساحت 170 مترمربع واقع در ضلع شمالی ساختمان شماره یک دانشکده تربیت بدنی علاوه بر کشتی محل ارائه تمرین تیم جودو و ارائه درس تربیت بدنی 1 نیز می باشد.

DSC 00895688288

 

سالن تخصصی بدنسازی: به مساحت 170 مترمربع واقع در طبقه همکف ساختمان شماره یک دانشکده تربیت بدنی مجهز به دستگاه های متنوع و استاندارد می باشد. در این سالن علاوه بر دروس تربیت بدنی1 و2 واحدهای تخصصی آمادگی جسمانی، در صورت نیاز برنامه بدنسازی تیم های ورزشی نیز انجام میشود. 

 200000

سالن تخصصی تیراندازی: به مساحت 85 مترمربع واقع در طبقه اول ساختمان شماره یک دانشکده تربیت بدنی علاوه بر ارائه دروس تخصصی تیراندازی برای دانشجویان تربیت بدنی محل برگزاری مسابقات به مناسبت های مختلف در سطح دانشجویان، کارکنان و اساتید نیز میباشد.

 DSC 017132

سالن تخصصی تنیس روی میز: به مساحت 106 متر مربع واقع در ضلع جنوبی ساختمان شماره دو دانشکده تربیت بدنی که محل ارائه درس تربیت بدنی 2 و همچنین محل تمرین تیم تنیس روی میز دانشگاه می باشد.

 DSC 008841

سالن تخصصی شطرنج: به مساحت 65 مترمربع واقع در ضلع شمالی ساختمان شماره دو دانشکده تربیت بدنی که محل آموزش دروس تخصصی شطرنج، تربیت بدنی2 و تمرین تیم دانشگاه می باشد.

 DSC 0107

زمین تنیس خاکی: به مساحت 2400 مترمربع واقع در محوطه پشت ساختمان دانشکده تربیت بدنی که علاوه بر تنیس خاکی، دانشجویان تربیت بدنی از فضای کناری آن برای مواد پرتابی دو و میدانی از جمله دیسک، نیزه و... نیز استفاده می نمایند.

آزمایشگاه و کلینیک ورزشی و تندرستی

DSC 012348

جدول برگزاري مسابقات منطقه27 دانشگاه آزاد اسلامي در رشته های گروه الف (نیمسال اول 94-93)

 

 

رديف

رشته ورزشي

واحد دانشگاهي

(میزبان)

تاريخ برگزاري
1 کاراته (برادران) علی آباد کتول 93/09/08
2 کاراته (خواهران) علی آباد کتول 93/09/09
3 كشتي آزاد و فرنگي آزادشهر 93/09/16
4 شطرنج (برادران) علی آباد کتول 93/09/19
5 بدمینتون (برادران) آزادشهر 93/09/24
6 دو و میدانی (برادران) گرگان 93/09/26
7 فوتسال (برادران) بندرگز 93/11/27
8 فوتسال (خواهران) گنبد 93/12/05
9 بسکتبال(برادران) گرگان 93/12/11
10 والیبال(برادران) گنبد 93/12/17
11 هندبال(برادران) گنبد 94/01/30
12 والیبال(خواهران) گرگان 94/02/06
13 طناب کشی و دارت (برادران) بندرگز 94/02/20
14 طناب کشی و دارت (خواهران) علی آبادکتول 94/02/23
15 (داژبال)وسطی (خواهران) آزادشهر 94/02/27
16 آمادگی جسمانی(برادران) مینودشت 94/02/29
17 آمادگی جسمانی(خواهران) گرگان 94/03/03

 

مقامهاي كسب شده واحد علي آباد کتول درمسابقات استانی درسال تحصيلي 94-93 ونیمسال اول95-94

مقام رشته ورزشي
اول

1- كاراته برادران دانشجو

2- آمادگی جسمانی خواهران دانشجو

3- والیبال خواهران دانشجو

4- دارت خواهران دانشجو

5- دارت خواهران دانشجو

6- والیبال برادران

دوم

1- شطرنج برادران دانشجو

2- طناب کشی برادران دانشجو

3- داژبال خواهران دانشجو

سوم

1- بدمينتون برادران دانشجو

2- والیبال برادران دانشجو

3- فوتسال خواهران دانشجو

4- کاراته خواهران دانشجو

5- طناب کشی خواهران دانشجو

6- بسکتبال برادران

 

 

 jog 2

 

 

سایر افتخارات و اقدامات

 

-    اعزام تیم والیبال ساحلی برادران مورخ 93/12/5 به مسابقات کشوری به میزبانی واحد کیش و کسب غرور آفرین مقام قهرمانی مسابقات بین 34 تیم شرکت کننده از سراسر کشور با حضور دانشجوی ملی پوش اقای بهمن سالمی(رشته تربیت بدنی)

-    برگزاری اردوی آمادگی تیم کاراته دانشجویان پسر استان گلستان (به دلیل کسب مقام اول تیم واحد در مسابقات استانی) و اعزام تیم به مسابقات سراسری به میزبانی واحد ساری مورخ94/2/9 و کسب مقام دوم تیمی توسط استان گلستان و مقام دوم دانشجوی واحد اقای سعید کوثری

-    برگزاری اردوی آمادگی تیم والیبال دانشجویان دختر استان گلستان (به دلیل کسب مقام اول تیم واحد در مسابقات استانی) و اعزام تیم استان به مسابقات سراسری به میزبانی واحد شهرکرد مورخ94/5/18 و کسب مقام اول تیمی توسط تیم استان گلستان و صعود تیم به دسته دو

-     برگزاری اردوی آمادگی تیم آمادگی جسمانی دانشجویان دختر استان گلستان (به دلیل کسب مقام اول تیم واحد در مسابقات استانی) و اعزام تیم استان به مسابقات سراسری به میزبانی واحد ارومیه مورخ 94/5/27 و کسب مقام سوم کشوری بین 15 تیم شرکت کننده

سایر اقدامات

-     برگزاری مسابقات جشنواره همگانی(درون واحدی) با حضور 50 نفر

-     میزبانی مسابقات کاراته برادران مورخ 93/9/8 در واحد علی آبادکتول

-     میزبانی مسابقات کاراته خواهران مورخ 93/9/9 در واحد علی آبادکتول

-     میزبانی مسابقات شطرنج برادران مورخ 93/9/19 در واحد علی آبادکتول

-     برگزاری مسابقات دارت (درون واحدی) ایام دهه فجر با حضور 50 نفر

-     برگزاری مسابقات فوتسال (درون واحدی) ایام دهه فجر و روز پرستار

-    برگزاری مسابقات تیراندازی پیشنهادی باشگاه پژوهشگران جوان یاد و خاطره اساتید(خانم دکتر مزیدی و مهندس چیت ساز)

-     میزبانی مسابقات تنیس روی میز کارکنان و اساتید خواهر مورخ 93/12/19 در واحد علی آبادکتول

-     برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته خوابگاه ها 94/2/14 در خوابگاه صدف با حضور 35 نفر در مسابقه دارت و 32 نفر در داژبال(وسطی)

-     برگزاری همایش بزرگ پیاده روی دانشگاهیان 94/2/15 با حضور 900 نفر شرکت کننده

-     برگزاری اردوی آمادگی تیم والیبال کارکنان و اساتید استان گلستان (به دلیل کسب مقام اول تیم واحد در مسابقات استانی) و اعزام تیم استان به مسابقات سراسری به میزبانی واحد اردبیل مورخ 94/2/21

-     میزبانی مسابقات دارت خواهران در واحد علی آبادکتول

-     میزبانی مسابقات طناب کشی خواهران در واحد علی آبادکتول

-    برگزاری اردوی آمادگی تیم دارت دانشجویان دختر استان گلستان (به دلیل کسب مقام اول تیم واحد در مسابقات استانی) و اعزام تیم استان به مسابقات سراسری به میزبانی واحد قائمشهر مورخ 94/5/27

-    برگزاری اردوی آمادگی تیم دارت دانشجویان پسر استان گلستان (به دلیل کسب مقام اول تیم واحد در مسابقات استانی) و اعزام تیم استان به مسابقات سراسری به میزبانی واحد فیروزکوه مورخ 94/5/27

-   برگزاری مسابقات جشنواره مهارت های همگانی(درون واحدی) با حضور 150 نفر هفته تربیت بدنی هفته اخر مهرماه94

-     میزبانی مسابقات کاراته برادران مورخ 94/9/8 در واحد علی آبادکتول

-     برگزاری مسابقات فوتسال پیشنهادی دانشکده پرستاری آذرماه94

-     برگزاری مسابقات والیبال، بسکتبال و دارت پیشنهادی دانشکده تربیت بدنی با تیم دانشجویان دختر آموزشکده مائده گرگان آذرماه94

-   اعزام تیم کارکنان خواهر به مسابقات استانی مورخ94/11/3 در آزادشهر وکسب دو مقام اول و سوم در رشته بدمینتون و یک مقام سوم در تنیس روی میز

 

 

 

مشخصات فردی کارشناس فوق برنامه
نام: 
منیره
منيره رحيمي 
نام خانوادگی: رحیمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی
شماره تماس : 017-34239786  داخلی 2701

بخشی در حوزه ریاست مي باشد كه فعاليت هاي متنوعي از جمله برگزاري مسابقات ورزشي در داخل دانشگاه به مناسبت هاي مختلف، برنامه ريزي تمرينات در رشته هاي مختلف ورزشي جهت اعزام به مسابقات در دو سطح منطقه ده و سراسري دانشگاه آزاد اسلامي، برگزاري كلاس هاي مربيگري و داوري در بعضي رشته ها، اعمال تخفيف شهريه ورزشي براي قهرمانان ورزشي در سطوح مختلف جهاني، آسيايي،ملي ، سراسري دانشگاه آزاد اسلامي پذيرش ميزباني مسابقات منطقه ده و سراسري در بخش برادران و خواهران دانشجو،كارمند و اساتيد هيأت علمي و...... در آن صورت مي پذيرد.

 

اهم فعاليت هاي دفتر فوق برنامه تربیت بدنی که در محل ساختمان شماره دو دانشکده تربیت بدنی قرار دارد به شرح ذیل می باشد:

1-    برنامه ریزی برای استفاده دانشجویان از سالن های ورزشی در اوقات فراغت

2-    برگزاری مسابقات ورزشی درون واحدی و مناسبتی در سطح دانشگاه برای دانشجویان، اساتید و کارکنان(دررشته های همگانی و.....)

3-    تمرین ، آماده سازی و اعزام تیم های ورزشی دانشگاهو استان جهت حضور در مسابقات استانی و کشوری

4-    برگزاری مسابقات ورزشی در سطح استان به میزبانی واحد طبق تقویم استان در ابتدای هر سال تحصیلی

5-    برگزاری مسابقات ورزشی سراسری در صورت احراز شرایط میزبانی(یکدوره در سال89 در رشته شطرنج برادران)

6-  ارتباط و همکاری با سایر ادارات و نهاد های ورزشی در برگزاری کلاس های آموزشی، داوری، مربیگری، ارتقاء ورزش همگانی و.....

7-    انجام تخفیف شهریه ورزشی برای دانشجویان دارای سهمیه قهرمان (با ارائه مجوز از معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی) و به شرح ذیل برای دانشجویانی که طی تحصیل در مسابقات استانی و سراسری در قالب تیم دانشگاه مقام کسب می کنند.

 

مسابقات استاني دانشگاه آزاد اسلامی

مقام اول 15% کل شهریه
مقام دوم 10% کل شهریه
مقام سوم 5% کل شهریه

مسابقات سراسري دانشگاه آزاد اسلامی

مقام اول 30% کل شهریه
مقام دوم 25% کل شهریه
مقام سوم 20% کل شهریه

 

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.