فارغ التحصیلان ممتازهرترم تحصیلی که دارای شرایط مشخص شده دربخشنامه های مربوط به دانشجویان ممتاز باشند توسط اداره آموزش واحد به فارغ التحصیلان معرفی می گردند تاپس از بررسی های لازم مدارک آنان جهت تایید و استفاده از تسهیلات بخشنامه های فوق به دفتر فارغ التحصیلان سازمان مرکزی دانشگاه ارسال شود.

شرایط عمومی  
1)دانشجو دارای دروس معادلسازی نباشد.
2)ازماده 47 آیین نامه آموزشی (نیمسال جبرانی) استفاده نکرده باشد.
3)جزء ده درصد فارغ التحصیلان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهی دررشته ذیربط و درسال ورود باشد.

شرایط اختصاصی:
1)فارغ التحصیلان ممتازدر مقطع کاردانی باید دارای معدل کل حداقل 18 ودرمقاطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته  دارای معدل کل حداقل17 باشند.
2)رتبه قبولی داوطلب درآزمون ورودی هریک از مقاطع کاردانی ,کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته ملاک عمل قرار نمی گیرد.
3)دانشجویانی که ازمرخصی بدون احتساب استفاده کرده اند درصورتی مشمول این آیین نامه می شوند که مجموع تعداد نیمسال های تحصیلی آنان درمقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته از 4 نیمسال و درمقطع کارشناسی پیوسته از8نیمسال تجاوزنکرده باشد.
4)دانشجویان رشته هایی که براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنها حداقل 5 نیمسال درمقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و حداقل 9نیمسال درمقطع کارشناسی پیوسته تعریف شده است می توانند از مزایای این آیین نامه برخوردار شوند.(این موضوع شامل دروس پیش دانشگاهی نیست و تنها سرفصل مصوب ملاک عمل خواهد بود.)
5)نیمسال تابستانی جزء نیمسالهای تحصیلی محسوب نمی شود.  
6)
این قبیل دانش آموختگان باید با مراجعه به سایت مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی جهت پذیرش از طریق ثبت نام اینترنتی بدون آزمون اقدام نمایند.
7)پذیرش از طریق این آیین نامه تنها یکبار در سال انجام می شود.