مشخصات فردی کارشناس نقل و انتقالات دانشجویی
نام: 
سعید

 
نام خانوادگی: نجفلو
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی:
مدیریت بازرگانی
شماره تماس:
017-34224500 شماره داخلی 2006

 

نقل و انتقالات دانشجويي :

دانشگاه آزاد اسلامي در راستاي تحقق اهداف متعالي دانشگاه از جمله کيفيت وارتقاي سطح علمي دانشجويان به تبع جهت رفع مشکل دانشجويان و خانواده هاي آنان و ارتقاء تسهيلات رفاهي آئين نامه نقل وانتقالات را تصويب نموده که دانشجوياني که واجد شرايط باشند مي توانند از امتيازات آن برخوردار شوند . دانشجويان مي توانند بعد از گذشت يک ترم تقاضاي انتقال موقت ( ميهمان يک ترم يا دو ترم ) و يا انتقال دائم خود را در زمان معين از 15 تیر الي 15 مرداد ماه براي نيمسال اول و از15 آذر تا 30 آذر ماه براي نيمسال دوم به آدرس سایت www.monada.iau.ir مراجعه و مدارک خود را اسکن نمایند.

كميته انضباطي دانشجویی :

با توجه به اهميت سلامت معنوي و ظاهري فضاهاي علمي ، آموزشي و پژوهشي كشور ، كميته هاي انضباطي در راستاي پاسداري از جايگاه دانشگاه و كمك به سالم نگهداشتن محيط هاي آموزشي و پژوهشي و تامين حقوق عمومي دانشگاهيان تشكيل مي شوند. اين كميته ها ، وظيفه رسيدگي به تخلفات دانشجويي را به گونه اي كه اين آيين نامه تعيين مي كند ، بعهده مي گيرند.

در صورت بروز هرگونه تخلف اخلاقي يا آموزشي توسط دانشجويان پس از گزارش توسط اشخاص حقوقي يا حقيقي که تسليم دبير کميته مي گردد .فرد خاطي ظرف مدت معين به دبير کمیته انضباطی دانشجویی مراجعه و دفاعيه خودرا تسليم مي نمايد. سپس در جلسه کميته انضباطي بدوي واحد بررسي شده و کميته انضباطي بر اساس آيين نامه مربوطه راي صادر خواهد كرد . فرد خاطي ظرف مدت معین از دريافت راي مي تواند نسبت به راي صادره کميته بدوي اعتراض نمايد تا در کميته تجديد نظر مورد بررسي قرار گيرد . اين احکام از تذکر شفاهي تا محروميت از تحصيل از کليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور را شامل مي شود که متناسب با نوع و شدت جرائم حکم صادر خواهد شد.