مشخصات فردی رئیس صندوق رفاه
نام: 
علی
علي ترشيزي 
نام خانوادگی: ترشیزی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی :   حسابداری 
شماره تماس: 017-34239512

اداره صندوق رفاه دانشجويان:

صندوق رفاه دانشجويان بر اساس وظايف تدوين شده ذيل،  در راستاي رفاه بيشتر دانشجويان علاقمند به ادامه تحصيل و حل بخشي از مشكلات مالي انان گام برميدارد.

1- دریافت درخواست وام از دانشجویان
2- بررسی وضعیت تحصیلی ،بدهی های معوق ،کمیته انظباطی دانشجو
3- تعیین میزان وام ومدارک تضمین در چهارچوب قوانین ضوابط صندوق
4- طرح وتصویب در کمیته وام
5- تعیین وتعریف کدحسابداری
6- صدورسندحسابداری
7- بررسی وکنترل اسنادحسابداری
8- ثبت در سیستم صندوق رفاه
9- صدور برگه اقساط وام درسررسیدهای تعیین شده
10- ارسال سندحسابداری به اداره محترم حسابداری جهت بررسی واخذ امضاء از مسئولین محترم واحد
11- دریافت فیش های واریزی توسط دانشجویان
12- ثبت فیش های درسیستم صندوق رفاه جهت کسر از حساب وام
13- صدورسندحسابداری جهت فیش های ثبت شده درسیستم
14- تهیه وتنظیم صندوق رفاه دانشجویان در پایان هرشش ماه وارسال به سازمان مرکزی
15- تظیم مغایرت بانکی
16- ارتباط با بانک جهت رفع مغایرت بانکی،وصول چک ها،صورتحساب بانکی و000
17- پیگیری اقساط معوق وتماس با دانشجو یا ضامن
18- بررسی وتائید فرم های مربوط به تسویه حساب دانشجویان مبنی بر عدم بدهی به صندوق رفاه دانشجویان
19- صدور سندحسابداری دانشجویان بابت استرداد تضمینات وام پس از تسویه کامل بدهی
20- انجام مکاتبات در زمینه های متفاوت با سایر دوایر
21- ارائه گزارشات متفاوت طبق دستورات صادره از سوی مسئولین محترم

                                       شرح وظایف خدماتی صندوق رفاه

                                                       انواع وام هاي قرض الحسنه

الف: وام هاي قرض الحسنه درحين تحصيل ازدانشگاه:
1- قرض الحسنه کمک هزینه شهريه:
طبق بخشنامه ها و کمیته تصویب وام هنگام شروع ترم تحصيلي وقبل ازانتخاب واحد
2- قرض الحسنه كمك هزينه تحصيلي:
براي دانشجويان مجرد مبلغ 4،000،000ريال با باز پرداخت 20 ماه (مبلغ چك تضمين وام4،800،000ريال)
براي دانشجويان متاهل مبلغ 5،000،000 ريال با باز پرداخت 20 ماه  (مبلغ چك تضمين وام6،000،000ريال)
3- قرض الحسنه کمک هزینه اجاره مسكن:
براي دانشجويان مجرد مبلغ،5،000،000 ريال با باز پرداخت 12ماه (مبلغ چك تضمين وام6،000،000ريال)
براي دانشجويان متاهل مبلغ 6،000،000ريال با باز پرداخت 12 ماه (مبلغ چك تضمين وام7،200،000ريال)
4- قرض الحسنه کمک هزینه ازدواج :
براي دانشجوياني كه ازدواج آنها درزمان تحصیل باشد و تاريخ عقد آنها كمتر از6 ماه باشد ، مبلغ15،000،000ريال با باز پرداخت 20 ماه (مبلغ چك تضمين وام18،000،000ريال)
5- قرض الحسنه کمک هزینه ضروري:
براي موارد استثنائي وانجام امور اضطراري از قبيل درمان-بستري شدن در بيمارستان-حوادث غير مترقبه به تشخيص كميته تصويب كننده وام و تاييد رئيس واحد و با رعايت ضوابط درآئين نامه و ارائه مدارك مثبته مورد نيازبه مبلغ10،000،000ريال (مبلغ چك تضمين وام12،000،000ريال)
ب: وام هاي قرض الحسنه بلندمدت بعدازفراغت ازتحصيل:
ازصندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات وفناوري
1- قرض الحسنه شهريه:
طبق اعتبارات اعلام شده ازصندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات وفناوري

                                  نحوه پرداخت شهريه در هرنيمسال تحصيلي

1- بدهی قبلی و شهريه ثابت:
بصورت نقد:  واريزالكترونيكي ازطريق اينترنت به حساب شهریه
2- شهريه متغير:
بصورت نقد: واريزالكترونيكي ازطريق اينترنت
استفاده از تسهيلات قرض الحسنه  شهريه كوتاه مدت بدون ضامن در قبال دریافت چک (عضو شتاب ) و بدون کارمزد بصورت 4 ماهه
استفاده ازتسهيلات قرض الحسنه  شهريه ميان مدت با ضامن در قبال دریافت چک ( عضو شتاب ) ازضامن باکارمزد2.5% بصورت  10 ماهه
3- علی الحساب شهريه متغير:
دانشجویان گرامی قبل از انتخاب واحد علاوه بر پرداخت مبلغ شهریه ثابت و بدهی های قبلی می بایست علی الحساب شهریه متغیر را بصورت نقدا یا تقسیط (صندوق رفاه دانشجویان )تامین نمایند.
کلیه رشته ها در مقطع کاردانی مبلغ 3،000،000ریال

کلیه رشته ها در مقطع کارشناسی مبلغ 3،000،000ریال
کلیه رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد مبلغ 8،000،000ریال

کلیه رشته های در مقطع دکتری مبلغ 20،000،000ريال
4- مبلغ تسهیلات:
پرداخت وام های شهریه برای هر دانشجو به میزان علی الحساب شهریه متغیر ودرصورتيكه واريزشهريه ثابت قبل ازتحويل مدارك وام به صندوق رفاه  دانشجویان واحد باشد مبلغ وام برای دانشجویان مقطع کاردانی تا سقف10،000،000ريال،کارشناسی تا سقف10،000،000ريال وکارشناسی ارشدتا سقف10،000،000ريال مقطع دکترا تاسقف 30،000،000ريال افزايش ميگردد.
5- توضیحات:

-دانشجویانی که بیش ازسه ترم مشروط شده باشند از دریافت تسهیلات محروم میباشند0
-بازپرداخت اقساط وام های شهریه نيمسال اول از ابتدای آبان ماه همان سال و نیمسال دوم از ابتدای سال بعد آغاز خواهد شد.
-دانشجویان جدیدالورود وام درحین تحصیل کوتاه مدت با بازپرداخت 4قسط تا مبلغ 10،000،000ریال برای کلیه مقاطع ورشته ها جهت پرداخت شهریه متغیراعطاء گردد
-وام های شهریه اعطائی به دانشجویان جهت پرداخت شهریه متغیر محاسبه گردد0
-اعطای وام در هر ترم منوط به تسویه بدهی قبلی،شهریه ثابت واقساط معوق وام  میباشد0

-بعد زمان انتخاب واحد سایت برای دانشجویان بدهکار بسته خواهدشد ودانشجویان بدهکارمیبایست مابقی بدهی شهریه خود رابصورت نقدی تسویه نمایند تامجازبه حذف واضافه گردند0
-درصورتي كه اقساط معوق وام هاي كوتاه مدت بيش از2قسط باشد دانشگاه مجاز به ارسال چك تضمين به بانك ميباشد0
-زمان مراجعه جهت تحویل مدارک به صندوق رفاه دانشجویان مطابق با تقویم آموزشی هر نیمسال از ابتدای انتخاب واحد تا مهلت تعیین شده برای حذف و اضافه ادامه خواهد داشت.
-باتوجه به عدم دریافت چک دارای تاریخ جهت وصول شهریه ، کلیه دانشجویان جهت پرداخت شهریه متغیر از تسهيلات استفاده نمایند0

مطابق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در صورتی که تعداد اقساط معوقه دانشجو بیش از دو قسط باشد کل مبلغ وام به بدهی تبدیل گردیده و وام گیرنده  می بایست بصورت یکجا مانده وام را تسویه نماید.

 فلوچارت پرداخت شهریه

جهت اطلاع از مدارک وام ازدواج،مسکن و....اینجا کلیک نمایید.

جهت دريافت فرم هاي تقاضاي وام دانشجويي اينجا را كليك نماييد.
جهت اطلاع از شرایط وام قرض الحسنه شهریه بلند مدت بعد از فراغت از تحصیل اینجا را کلیک نمایید .

جهت مشاهده نمودار تعداد وام صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول در سالهای گذشته اینجا کلیک نمایید .

جهت مشاهده نمودار مبلغ وام صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول در سالهای گذشته اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده آمار وام های صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول در سالهای گذشته اینجا کلیک نمایید.

 
مشخصات فردی رئیس اداره شهریه
نام: 
عبداله

عبداله توسلی 
نام خانوادگی: توسلی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی:
حسابداری
شماره تماس: 017-34224500 شماره داخلی 3007

شرح وظایف اداره درآمد وامور شهریه :
- تعریف کد شهریه که با توجه به مقطع تحصیلی ، رشته تحصیلی و سال ورود دانشجویان طبق بخشنامه سازمان مرکزی تعیین می گردد و ارائه اطلاعات فوق  جهت ثبت در سیستم و نهایتا" ارسال اطلاعات به دانشکده جهت آماده سازی سیستم در ثبت نام .
- ایجاد هماهنگی با مسئولین شهریه دانشکده ها طی جلسات ثبت نام و انجام مکاتبات لازم با روسای دانشکده و کلیه هماهنگی های لازم با اداره  IT و اداره آموزش .
- در خصوص پذیرش دانشجویان ورودی جدید نیز تهیه اطلاعات مورد نیاز دانشجو در خصوص میزان شهریه و اعلام شماره حساب مربوطه به صورت فرمهای مخصوص ، تکثیر شده و در اختیار دانشجو قرارگیرد .
- در ارتباط با پذیرش دانشجویان مهمان نیز یک نماینده از طرف امور شهریه  جهت تعیین کد شهریه دانشجویان مذکور به اداره آموزش معرفی می گردد .
- دعوت از بانك جهت تعدد  باجه بانكي جهت دريافت وجه نقد شهريه دانشجويان در زمان شروع ثبت نام وتععین مکان یاجه های بانکی
- انتخاب نيروهاي مناسب جهت انجام كارهاي  شهريه درزمان انتخاب واحد
- آموزش نيروها درجهت دريافت شهريه
- تعيين شرح وظائف نيروها
- تعيين مكان باجه هاي شهريه
- كنترل ونظارت نيروها در جهت ثبت عمليات حسابداري ورسيدگي به امورات و تامين نيازهاي آنها
- پرداخت شهریه ثابت توسط دانشجویان (بصورت الکترونیکی یا فیش بانکی)
- انتخاب واحد های درسی توسط دانشجویان
- پرداخت شهریه متغیر توسط دانشجویان (بصورت الکترونیکی یا فیش بانکی-تقسیط-وام صندوق رفاه دانشجویان)
- کنترل وجوه واریزی بابت شهریه وصدورسندحسابداری
- محاسبه شهریه دانشجویان ، وجوه واریزی ،دریافت اسناد ، وام های صندوق رفاه و صدورسندحسابداری
- ارائه گزارش نقدينگي وپرداختها بصورت هفتگي به رياست محترم واحد جهت تصميم گيري
- دريافت اجاره  خوابگاه و ثبت درسيستم مالي
- دريافت فيش تغذيه و ثبت درسيستم مالي
- مكاتبات بانكي
- تهيه و تنظيم صورت مغايرت بانكي و پيگيري و رفع مغايرت حسابهاي جاري دانشگاه
- مكاتبات سازمان مركزي
- نوشتن دفاترقانوني دفتر روزنامه و دفتركل

اصلاح وضعیت ثبت نام دانشجو :
- دانشجو پس از کنترل وضعیت انتخاب واحد خود متوجه می شود که دانشکده درسی را برای وی اشتباها" ثبت نموده و یا برخی از دروس دانشجو حذف گردیده که این اداره مراتب را از طریق آموزش بررسی و در نهایت مصوبه شورای آموزشی با دستور اصلاح وضعیت خاص به امور مالی ارائه ، که مکاتبات لازم توسط امور مالی جهت اصلاح سیستم انجام و مراحل مالی آن نیز در این اداره انجام می گیرد .
- دانشجو به دلایلی در یک یا چند ترم تحصیلی مراجعه نکرده یا پس از شروع ترم جهت اخذ مرخصی مراجعه می نماید اداره آموزش با صدور مجوز مرخصی ، دانشجو را به این اداره راهنمایی می نماید . مجوزهای فوق پس از واریز مبلغ محاسبه شده در اداره  ثبت و وقفه تحصیلی دانشجو در سیستم رفع می گردد .
- دانشجو جهت مهمان شدن به واحدهای دیگر پس از مجوز لازم به امورشهریه مراجعه نموده و با بررسی وضعیت مالی و گواهی عدم بدهی توسط این اداره جهت ثبت نام به واحدهای دیگر مراجعه می نماید .
- مراجعه دانشجویان مهمان از واحدهای دیگر به این واحد در ابتدا و انتهای ترم به امورشهریه لازم می باشد . بدین ترتیب که دانشجوی مهمان پس از پذیرش توسط اداره آموزش به امور شهریه جهت دریافت کد شهریه و محاسبه مبلغ واریزی مراجعه و سپس به دانشکده جهت ثبت نام مراجعه می نماید در پایان ترم پرونده دانشجویان مهمان از اداره امتحانات جهت بررسی به امور شهریه ارسال می گردد و دانشجویان بدهکار یا بستانکار جهت تسویه حساب به این اداره مراجعه و پس از کنترل مجدد ، مراحل تسویه حساب دانشجویان فوق و ثبت اسناد مالی انجام می گیرد .

دانشجویان تحت پوشش :
- برخی از دانشجویان که تقریبا" تعداد قابل توجهی از دانشجویان را تشکیل می دهند از لحاظ پرداخت شهریه تحت پوشش مراکز خاص از قبیل بنیاد شهید ، بنیاد جانبازان و سازمان بهزیستی می باشند . به همین جهت نرم افزاری در این خصوص تهیه گردیده که اطلاعات مربوط به این دسته از دانشجویان در آنجا ثبت و ضبط می گردد و چنانچه این قبیل دانشجویان در ترم اول نباشند و قبلا" به این اداره معرفی شده باشند قبل از شروع ثبت نام اسامی آنان به دانشکده ارسال تا درصدی از شهریه دانشجوکه به عهده سازمان مربوطه می باشد از وی اخذ نشود سپس بعد از ثبت نام و انجام مراحل حذف و اضافه ، وضعیت نهایی دانشجو توسط این اداره بررسی و شهریه ثابت ، متغیر و درصد قابل پرداخت سازمان مربوطه طی مکاتبات لازم به اطلاع رسانده می شود هنگامی که آن مرکز مدارک ارسالی توسط واحد را بررسی نمود ، چک شهریه دانشجویان را به امور شهریه ارسال می نماید . پس از وصول وجه چک ، مبالغ مربوطه به حساب دانشجویان تحت پوشش ثبت و از بدهی آنان کسر و نهایتا" اسناد مربوطه صادر می گردد .
در خصوص دانشجویان تحت پوشش بهزیستی ( معلولین) که قسمتي ازشهريه دانشجويان را سازمان مربوطه تقبل نموده وجهت وصول به آن اداره مكاتبه شده وبقيه بدهي دانشجو درطول ترم ازدانشجو اخذ مي گردد  .

تخفیفات :
تخفیفات ارائه شده به دانشجویان به چند دسته تقسیم و هر یک به شرح جداگانه در اسناد مالی منظور می گردد .
الف ) تخفیفات دانشجویانیکه با تشخیص کمیته تخفیف از پرداخت درصدی از شهریه معاف می شوند طی لیستهای تایید شده از معاونت دانشجویی به این اداره ارسال می گردد . امورشهریه تخفیفات فوق را در فایلهای دانشجویان ثبت که بعد از پایان ترم در اسناد مالی اداره ثبت می گردد .
تخفیفات ورزشی ، نفرات برتر آزمون ، نامه های ارائه شده از سوی سازمان مرکزی و ... که بخشی از تخفیفات فوق از طریق سازمان مرکزی ثبت می گردد و به امورمالی ارجاع می شود سپس امورمالی طی انجام مکاتبات لازم با بخشهای مرتبط در سازمان ، اسناد مالی سازمان را اخذ و اسناد مالی مربوط به تخفیفات واحد را صادر می نماید .

پس از ثبت نام :
1 ) درخواست گواهی پرداخت شهریه توسط دانشجو جهت ارائه به محل کار، سازمان و یانهاد مورد نظر که مکاتبات لازم با مرکز مورد نظر توسط امورشهریه انجام می گیرد .
2 ) کنترل وجوه واریزی که دانشجو به حساب دانشگاه واریزنموده است و احیانا" به دلایلی نظیرناخوانا بوده پرفراژبانک ، مخدوش بودن و یا مفقود شدن فیش ، در حساب دانشجو ثبت نگردیده است .
موارد فوق تا حد امکان از طریق کنترل صورتحساب بانک که به طور مداوم از طریق اینترنت در یافت و بر اساس تاریخ در این اداره بایگانی می گردد ، انجام می گیرد و چنانچه به نتیجه قابل قبولی منجر نشد با بانک مربوطه مکاتبه و تاییدیه بانک اخذ می گردد و در وضعیت مالی دانشجو لحاظ می شود .
3 ) کنترل کد شهریه محاسبه شده ، عنوان درس ، اخذ مجوز ثبت نام ، صدور پرینت مالی ، رفع مغایرت در فایل مالی دانشجو ، اشتباه واریزی دانشجو و ... که هر یک از موارد فوق در صورت نیازبه هماهنگی با ادارات آموزش ، صندوق رفاه ، دانشکده ، اداره امتحانات ، IT و ... کنترل ، اصلاح و در نهایت با ارائه گزارش به دانشجو خاتمه می یابد .
4 ) محاسبه و پرداخت حق بیمه دانشجویان و صدور سند مربوطه وواریزبه حساب سازمان مرکزی ، پرداخت هزینه حوادث دانشجویی با هماهنگی صندوق تامین خسارات نیز از دیگر وظایف این اداره می باشد .
5 ) در پایان هر انتخاب واحد گزارش حسابهای در آمد شهریه به صورت تفکیکی از لحاظ شهریه و مقاطع تحصیلی  دریافت و درآمدهای هر رشته ، تخفیفات ، بدهکاری و بستانکاری دانشجو و دریافتیها ثبت اسناد مالی می گردد .
6 ) پس از صدور اسناد درآمد شهریه ، محاسبه 2% شهریه سهم صندوق رفاه وواریز به حساب آن اداره صورت می گیرد .


تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل ، انصرافی و انتقالی :
کلیه دانشجویان فارغ التحصیل ، انصرافی و انتقالی جهت تسویه حساب به این اداره مراجعه می نماید که وضعیت مالی این دانشجویان از بدو ورود به دانشگاه تا زمان تسویه حساب از لحاظ صحت کد شهریه ، تعداد واحدهای اخذ شده ، شهریه های متعلقه و پرداختهای دانشجو بررسی شده و نهایتا" وضعیت مالی دانشجو اعلام می گردد که در صورت بدهکار بودن دانشجو بدهی مطالبه می گردد و در صورتیکه دانشجو بستانکار گردد طلب نامبرده مسترد می گردد و پس از تسویه نهایی حساب وی در سیستم صفر می گردد .
در مورد دانشجویان انصرافی نیز در صورتیکه مشمول پرداخت هزینه انصراف گردند علاوه بر بررسی وضعیت مالی نامبرده هزینه انصراف نیز محاسبه و به بدهی دانشجو اضافه و یا از بستانکاری وی کسر می گردد و در نهایت با دانشجو تسویه حساب می گردد .
به طور کلی دانشجویان از بدو ورود به دانشگاه تا زمان فارغ التحصیلی و تسویه حساب به طور مرتب با این اداره در ارتباط هستند :
دانشجویان ورودی جدید جهت تشکیل پرونده به امورشهریه مراجعه و با اخذ فیشهای مربوطه و میزان وجوه واریزی اقدام به تشکیل پرونده می نماید . فیشهای واریزی جهت شهریه در فایل مالی دانشجو ( در امورشهریه ) ثبت و فیشهای مربوطه به هزینه خدمات آموزشی پس از ثبت نام شمارش شده و به امور مالی سازمان ارسال می گردد .

ثبت نام دانشجویان در دانشکده های مربوطه انجام شده و مراحل مربوط به امور مالی و ثبت اسناد فوق به شرح زیر می باشد :
- دانشجویانیکه وجوه ثبت نام خودرا نقدا" واریز می نماید ،( به صورت الکترونیکی از طریق اینترنت ویا فیش بانکی )فیشهای ثبت شده در پایان هر روز پس از رفع مغایرت و سورت کردن بر اساس مبلغ وسریال فیش در این اداره صدورسند و بایگانی می گردد .
- دانشجویانیکه از تقسیط و یا وام اداره صندوق رفاه دانشجویی استفاده می نمایند ، با پر کردن فرمهای مربوطه بخشی از بدهی خود را به صندوق رفاه منتقل می نمایند و اداره مربوطه وجوه درخواستی را طی چکهای ارائه شده به حساب این اداره واریز می نماید که اسناد مرتبط مالی صادر و در حساب پرداختی دانشجویان مذکور ثبت می گردد .
تقسیط شهریه دانشجویان ورودی جدید که قادر به پرداخت کامل شهریه نمی باشند و تحت پوشش صندوق رفاه دانشجویی قرار نمی گیرند توسط این اداره انجام می گیرد که بابت بخشی از شهریه دانشجویان مذکور چک بانکی تاریخ دار اخذ می گردد که برای چکهای فوق در زمان دریافت ، سند اسناد دریافتی صادر می گردد و در زمان سررسید به حساب بانک مذکور منظور و در نهایت وصولی و یا برگشتی نیز با خروج از حسابهای مالی جهت پیگیری به اداره حقوقی ارسال می گردد .
به طور کلی هر فعالیتی که توسط دانشجو و یا ادارات مربوطه انجام می شود که تاثیری در بخش مالی دانشجو دارد به امورشهریه ارسال می گردد . به عنوان مثال درسی که در دانشکده معادلسازی می شود که فقط بار مالی دارد و در واقع ثبت نامی صورت نمی گیرد اسناد مالی آن توسط این اداره صادر می گردد و سایر مواردی که به علت پراکنده بودن موضوعات از ذکر آن در این گزارش خودداری شد .

 
مشخصات فردی رئیس اداره تعهدات هزینه/ادره حقوق و دستمزد
نام: 
حسین 

حسين دلباز 
نام خانوادگی: دلبازه
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی:
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس: 017-34224500 شماره داخلی 3004

شرح وظایف اداره حقوق و دستمزد به شرح ذیل می باشد:

1- ثبت کلیه گزارشات حقوق و دستمزد ماهانه کارکنان و اعضاهیات علمی- صدور اسناد حقوق و دستمزد
2- صدور سند 3%بیمه بیکاری و ارسال به سازمان مرکزی
3- صدور اسناد4%و 6%سهم صندوق کارکنان و دانشگاه و ارسال به سازمان مرکزی
4- صدور مربوط به وامها و کسورات آن

 
مشخصات فردی مسئول جمعدار اموال
نام: 
حسین 

حسین ملک حسینی 
نام خانوادگی: ملک حسینی
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی:
حسابداری
شماره تماس: 017-34224500 شماره داخلی 3005

شرح وظایف جمعدار اموال به شرح ذیل می باشد:    

1- دریافت فهرست لوازم فنی و اداری مورد نیاز واحدها
 2- محاسبه استهلاک سالانه
 3- کنترل اموال و نگهداری حساب آن و اجرای مقررات مربوط به تفکیک قسمت ها با مشخات کامل
 4- پلاک کوبی اموال خریداری شده
 5- تهیه و ارسال گزارش حساب اموال به مدیریت امور مالی
 6- اعمال نظارت در نگهداری اموال با همکاری سایر دوایر
 7- تهیه گزارشهای آماری برای مقامات مسول
 8- انجام سایر امور محوله در حدود وظایف طبق دستور مقام ما فوق

 
 
مشخصات فردی رئیس حسابداری
نام: 
محمد علی
محمدعلي مقسمي
 
نام خانوادگی: مقسمی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی:
مدیریت دولتی
شماره تماس: 017-34224500 شماره داخلی 3001
شرح وظایف اداره حسابداری به شرح ذیل می باشد:
1-رسیدگی کامل کلیه اسناد صادره ادارات حسابداری ، اموال ، انبار ، امورشهریه ، صندوق رفاه دانشجویان ، برابر مقررات و ضوابط و بخشنامه صادره سازمان مرکزی و سایر ادارات مرتبط .
2- بررسی ضمائم و مدارک پیوست طبق مقررات و ضوابط مالی .
3- رسیدگی و بررسی کلیه اسناد و مطالبات و حقوق های معوقه کارکنان واعضای هیات علمی .
4- بررسی محاسبات اسناد صادره از لحاظ ماهیت مطابق با موازین حسابها و مقررات مالی .
5- بررسی کلیه پرداختهای حق الزحمه و کارهای دانشجویی و سایر قراردادهای مطابق با قراردادهای منعقده و مقررات مربوطه .
6- رسیدگی کلیه اسناد تنخواه گردان ها ، خریدها منطبق با آیین نامه کمسیون معاملات و دستورالعمل های صادره توسط سازمان مرکزی .
7- بررسی کامل اسناد مربوط به حوزه پژوهشی در رابطه با هزینه های جاری و یا ردیف بودجه تحقیقاتی ( کد 5214 ) در رابطه با چاپ مقالات ، حق الزحمه داوریها ، تشویقها و سفرهای علمی ، خرید تجهیزات و وامهای بدون کارمزد به اساتید جهت شرکت در کنفرانس های بین المللی و ارائه مقاله
8- بررسی اسناد شهریه ، وامهای اعطایی به دانشجویان ، تخفیفات اعمال شده برابر مقررات و بخشنامه های سازمان مرکزی .
9-  کنترل رعایت پرداخت به موقع تعهدات بانکها ، منطقه ، سازمان مرکزی و سایر ادارات دولتی .
10- نگهداری و تنظیم حسابهای دریافتی و پرداختی
 11- نگهداری دفاتر اعتبارات و تعهدات و تهیه گزارش های لازم
12- نگهداری حساب دارایی و بدهی های دانشگاه براساس اصول و مقررات حسابداری                   
 13- نگهداری و کنترل حساب انبارها
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.