جهت ورود به پرتال کتابخانه دانشگاه اینجا کلیک کنید

پرتال اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول
ردیف نام و نام خانوادگی
1  آقای دکترفریدون آزما
2 آقای دکترعبدالحمید ابراهیمی
3        آقای آتیلا اسکندر نژاد
4 آقای دکترمجید اشرفی
5 آقای سعید اکبری
6 آقای سلمان امیر خان
7 آقای محمد اکبری فرمانبر
8 آقای دکترحبیب اصغر پور
9 خانم دکتراکرم اصفهانکلاتی
10 آقای صمد ایازی
11 آقای قاسم بارانی
12 آقای رامین باقرزاده
13 خانم رقیه بای
14 آقای دکترسید مهدی باقری مفیدی
15 خانم معصومه بورجندی
16 آقای دکترعبدالعزیز پقه
17 آقای امیر توانبخش
18 آقای حمید رضا جلائی
19 خانم دکتررقیه جلال شاهکوه
20 خانم نسرین جناب آقا
21 آقای نادر جوادی فر
22 آقای غلامرضا حسنی
23 آقای دکترحامد حسینی
24 آقای دکترسید محمد رضا حسینی
25 آقای سید مهدی حسینی
26 آقای دکترحمید حجتی
27 آقای علیرضا حکم آبادی
28 خانم نفیسه حکمتی پور
29 آقای دکتر حشمت ا...حیدری
30 آقای دکتر محمد تقی حیدری
31 آقای علی خامکی
32 آقای دکتر علی خوزین
33 خانم معصومه دامغانی میر محله
34 آقای دکترمحمد جعفر دوستی دیلمی
35 آقای دکتر حسین دیده خانی
36 آقای محمد دیواندری
37 خانم دکترآرزو ذاکری
38 آقای دکتر مسعود رادمهر
39 خانم زهرا ربیعی
40 آقای علی اصغر رجبی ایولی
41 آقای دکترحسن رستگار
42 آقای دکتر پرویز سعیدی
43 آقای دکترروح اله سمیعی
44 آقای فرهاد سنچولی
45 آقای دکترجعفر سیاه بالایی
46 آقای دکترسید حسن سید رضائی
47 آقای دکترسید مسعود سیدی
48 خانم دکترسامره شجاعی
49 آقای دکترداود شرفی زاده
50 آقای بهزاد شهرابی
51 خانم دل آرام شیخ
52 آقای احمد صالحی
53 آقای دکتر ابراهیم عباسی
54 آقای دکتر حسین عباسیان
55 آقای علی عبداللهیان
56 آقای نوروز عبدالهی
57 خانم لیلا عجم
58 آقای دکتر آرش عظیم زاده ایرانی
59 خانم سکینه فرهادی
60 خانم دکترندا فکری
61 آقای ناصر قاسمی
62 آقای دکتر سید مصطفی قدمی
63 آقای دکترسعید قربانی
64 آقای دکتر مجتبی قنبری
65 آقای سید علی کاظمی پور
66 آقای محمد کاظمی نژاد
67 آقای محمد تقی کریمیان
68 خانم دکترمژده کرمی فرد
69 آقای بهنام کلانتری
70 آقای دکترامانگلدی کوچکی
71 آقای داود کاهه
72 آقای دکتر جمادردی گرگانلی دوجی
73 آقای دکتر علیرضا لادن مقدم
74 آقای دکترمحسن ملک محمدی
75 آقای دکترامید مازندرانی
76 آقای نعمت اله متکی
77 آقای یعقوب محمد مرادی
78 آقای علیرضا مزیدی
79 آقای دکتر محمودرضا مستقیمی
80 آقای علی مسلمی پور
81 آقای محمد باقر معتمد نژاد
82 خانم الهه معصومی
83 آقای علیرضا مقصود لو
84 آقای حجت الله مقصود لو
85 خانم دکتر ملیحه مهدوی
86 آقای دکترمهدی مهام
87 آقای دکتر مسعود مهدیان
88 آقای احمد مهرابیان
89 خانم راضیه نادرخانی
90 آقای دکترآرش نادریان
91 آقای مجید نصیری
92 خانم دکتر آزاده سادات نعیمی
93 آقای دکترمهدی هاشمی تیله نویی
94 آقای امیر همتیان
95 آقای عثمان هلاکو
96 خانم دکترخدیجه یداله زاده چاری
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.