نام:      دیبا        
نام خانوادگی:    رضی کاظمی
مدرک تحصیلی:   کارشناسی ارشد       
رشته تحصیلی :    مهندسی برق
آدرس پست الکترونیکی:   

شماره تماس :    01734240382 شماره داخلی3307 

 
                                                      

 

در راستاي توانمندسازي مهارتي دانشجویان و فارغ التحصيلان دانشگاهی با رویکرد اشتغال این واحد اقدام به راه اندازی دفتر فوق نموده است.

اهداف:
1. توانمندسازی دانشجویان و دانش¬آموختگان دانشگاهی در راستاي برآوردن نیاز کشور به منابع انسانی کارآمد و دارای تجارب فنی، مهارتی و حرفه ای.
2. فراهم سازي بسترهاي اشتغال مولد دانش¬آموختگان رشته هاي مختلف دانشگاهي.
3. استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی طرفین در راستای انجام ماموریت ها و تکالیف سازمانی.

 

جهت کسب اطلاع از برگزاری و ثبت نام در کارگاه های آموزشی می توانید به تارنمای کارگاه ها به آدرسhttp://ws.aliabadiau.ac.ir مراجعه نمائید.