به اطلاع می رساند حوزه حوزه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول از نظر ظاهر و محتوا بهینه سازی و بازطراحی گردید.