×

خطا

There was a problem loading image 636797980357602173_md_d356d.jpg in mod_featcats

636460064737394670

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی علی‌آبادکتول عنوان کرد: یکی از برنامه های استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، ارتقا کیفی آموزش پرستاری و پیراپزشکی و همچنین تربیت نیروهای درمانی کارآمد و شایسته است.

دکتر حمید حجتی در حاشیه برگزاری آزمون آسکی در گفت و گو با خبرنگار آنا، آزمون جامع پیش کارورزی به صورت آسکی را یکی از روش های سنجش و ارزیابی توانمندی دانشجویان دانست و گفت: «این آزمون با حفظ حداکثر استانداردهای آموزشی و بالینی و طراحی سناریو های کاربردی در راستای ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان برگزار می شود.»

وی درباره برگزاری آزمون پیش کارورزی دانشجویان پرستاری ورودی سال93 واحد علی آباد کتول افزود: «این آزمون بر اساس سرفصل های وزارت بهداشت و درمان به دو صورت تئوری و عملی(آسکی) در 12ایستگاه پرستاری زیر نظر اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول و با مشارکت سرپرستاران بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت و درمان استان گلستان برگزار شد.»

این مسئول خاطرنشان کرد: «آزمون پیش کارورزی آسکی دانشجویان پرستاری براساس سر فصل های پرستاری جدید و تغییرات انجام شده در دروس فوریت پرستاری منزل در ایستگاه های شیر مادر، تروما، حمل مصدوم، احیای نوزاد و بزرگسال، شوک، ترالی اورژانس، سوند معده و مجاری اداری، گزارش نویسی، تزریقات، پانسمان، تزریق انسولین، مادر باردار، آموزش دیابت، تزریق انسولین، محاسبه دوز دارو، مصاحبه روان پرستاری، دارو های روان به صورت سناریو های بالینی برای دانشجویان برگزار شد.»

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول در مورد روند قبولی آزمون آسکی پیش کارورزی اظهار کرد: «در پایان این آزمون افرادی که استانداردهای لازم را کسب کردند مجوز ورود به عرصه را دریافت کرده و مابقی باید در ایستگاه های ترمیمی شرکت کنند.»

در یک سال اخیر این آزمون برای دومین بار است که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول برگزار می شود.