DSC 0228

اشتغال دومین دانش‌آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول، برگ زرین دیگری بر کارنامه دفتر کارآفرینی و اشتغال این واحد دانشگاهی افزود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از علی آباد کتول، در مدت کمتر از 10 روز، دومین دستاورد دفتر کارآفرینی و اشتغال دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول با جذب دانش آموخته این واحد دانشگاهی در شرکت بیمه آسیا رقم خورد.

با توجه به پیگیری های انجام شده برای جذب نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول توسط دفتر کارآفرینی و اشتغال، هادی حاجتمندی دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حسابداری بعد از گذراندن دوره آموزش مقدماتی و تخصصی در بیمه آسیا مشغول به کار شد.

636538557783002242

لینک خبر: http://ana.ir/news/346045