636606891356969704

وب سایت دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول در راستای نهادینه کردن افزایش کیفیت آموزش، کار خود را آغاز کرد و در دسترس عموم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری آنا، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول با اشاره به اینکه راه اندازی این سایت در جهت تحقق اهداف دانشگاه صورت گرفته است، گفت: «این سایت آموزشی یکی از کاملترین سایت های دفتر توسعه آموزش علوم پزشکیEDOدر سطح دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است که می تواند به عنوان الگوی مناسب برای سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور قرار گیرد.»

دکتر حمید حجتی افزود: «از ویژگی های بارز این وب سایت ارائه طرح درس های بالینی و نظری به صورت ترمی، سر فصل و جدول دروس و کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی بوده که لاگ بوگ ها و روش های نوین آموزشی نیز در این بخش در دسترس قرار گرفته است .»

وی با اشاره به برنامه ریزی منسجم و متعدد در راستای طراحی و عملیاتی کردن این وب سایت ادامه داد: «از بخش های دیگر وب سایت می توان به کمیته های اعتبار بخشی و کمیته پژوهش المپیاد های علمی اشاره نمود که نمایانگر همراهی دو حوزه آموزش و پژوهش در دانشکده علوم پزشکی است.»

دانشجویان رشته علوم پزشکی و پیراپزشکی می توانند با مراجعه به آدرس http://edo.aliabadiau.ac.ir/ از اطلاعات آموزشی و پژوهشی این دفتر بهره‌مند شوند.