636721954113643036 56c0b
 

کتاب «حکمرانی در دانشگاه، کاربست‌های دانشگاه‌های تراز جهانی برای نظام آموزش عالی ایران» به تألیف معاون سما و رئیس مرکز فرهنگی و آموزشی سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول چاپ و منتشر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از علی‌آباد کتول، کتاب مهدی صالحی‌نیا در چهار فصل به تعیین عوامل تشکیل‌دهنده حکمرانی خوب پرداخته و با اشاره به چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در سال 1404 هجری شمسی، مدل‌های حکمرانی در آموزش عالی در دانشگاه‌های تراز جهانی را ارائه می‌دهد.

وی در این کتاب با اشاره به این مطلب که حکمرانی خوب یکی از کلیدی‌ترین عناصر در عملکرد نظام آموزش عالی و دانشگاه‌های پژوهشی است، دانشگاه تراز جهانی را دانشگاهی عنوان می‌کند که دارای هدف علمی ممتاز، صیانت از آزادی علمی، خودگردانی عقلانی و حکمرانی خوب را در برنامه داشته باشد.

صالحی‌نیا دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی بوده و اکنون معاونت مرکز فرهنگی و آموزشی سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول را به عهده دارد.