دو مقاله دانش‌آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول در فصلنامه علمی–پژوهشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمایه شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از علی‌آباد کتول، محمد رهبری دانش‌آموخته دکتری کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول در راستای توسعه الگوی کارآفرینی سازمانی دو مقاله علمی پژوهشی خود را با عنوان «شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد کارآفرینی سازمانی مبتنی بر نوآوری در تعاونی‌های لبنی کشور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP» و «شناسایی مؤلفه‌های نوآوری سازمانی در شرکت‌های تعاونی لبنی کشور به روش دلفی فازی» در فصلنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چاپ رسانده است.

رهبری، این مقالات را که مستخرج از رساله دکتری خویش است با همکاری روح‌الله سمیعی، مجید اشرفی و سامره شجاعی سه استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول نوشته است.