بازدید دکتر طهرانچی از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گلستان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان بازدید کرد.

636981751212953390 md 791e7

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از علی‌آباد کتول، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه برنامه‌های سفر به استان گلستان، عصر دیروز با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان بازدید کرد.

عملکرد مراکز رشد واحدهای فناور نشان از بلوغ حرکت فناوری در کشور است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه این بازدید، عملکرد مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان را نشان از بلوغ حرکت فناوری در کشور عنوان کرد که بدون شک با حمایت و ساختارسازی می‌تواند وارد عرصه حمایت از تولید ملی شود.

طهرانچی با بیان این مطلب که در شرایط کنونی تنها راه آموزش عالی تغییر ریل است، گفت: تجاری‌سازی علم نیاز به تغییر ساختاری متفاوت از آموزش و پژوهش دارد که آن ایجاد واحدهای نوآور است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این مطلب که ایجاد بستر لازم برای حضور دانشجویان و پژوهشگران جوان در مباحث نوآورانه یکی از اهداف مراکز رشد واحدهای فناور است، خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی درصدد است با ورود به مسائل مرتبط با کشاورزی، جنگل و دریا در حقیقت به عنوان سرآمد نوآوری با حمایت از تولید ملی زمینه لازم برای  ارتقای اقتصاد منطقه به‌ویژه اشتغال جوانان را برنامه‌ریزی کند.

به گزارش آنا، طهرانچی در این بازدید از دستاوردهای پژوهشی این استان از جمله دستگاه بذرکار و کودپاش چندمنظوره، محصولات باغی و زراعی واحد مینودشت، سیستم هوشمند گلخانه، هشداردهنده نشت گاز و منوکسید کربن، سکوی پایدار، سیستم ایمن‌ساز بدنسازی و وزنه‌برداری، هوشمندساز تصاویر در مدارس، سیستم جامع هدایت و اسکان هوشمند، دیمر ال‌ای‌دی هوشمند، دفتر تحقیقات اسب اصیل ترکمن، دستگاه اتیلن ژنراتور، کمک منعقدکننده با منشأ طبیعی، تولید بذر و نهال گیاهان دارویی بازدید کرد