898989 0c84a

 

همزمان با آغاز امامت و ولایت امام زمان(عج) کلینیک تخصصی حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول گشایش یافت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی علی‌آباد کتول در این مراسم اظهار کرد: امیدواریم راه‌اندازی چنین مراکزی در نتیجه فرآیندهای ارشادی و پیشگیرانه به مردم شهرستان مؤثر واقع شوند.

رئیس دادگستری شهرستان علی‌آباد کتول درباره مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی کلینیک مشاوره تخصصی حقوقی گفت: با توجه به صدور دستورالعمل تأسیس کلینیک‌های حقوقی در واحدهای دانشگاهی و با هدف توسعه میزان ارشاد قضائی به مردم و توانمندسازی آنان این مهم در دستور کار قرار گرفت.
اسماعیل محمدی ایجاد زمینه مناسب برای توسعه خدمات مشاوره‌ای به مردم و گروه‌های محروم جامعه را از نکات مهم این طرح برشمرد و عنوان کرد: با توجه به اینکه دانشجویان رشته حقوق می‌توانند زیر نظر استادان خود به‌صورت نظارت شده در این کلینیک فعالیت کنند، فرصت مناسبی برای آشنایی دانشجویان رشته حقوق با مشکلات عینی و واقعی جامعه است که در کسب تجربه آنان برای اشتغال آینده خود بسیار مؤثر است.
https://ana.press/i/525957