قابل توجه دانشجویان گرامی

 
1- جهت تسویه بدهی فقط از منو مدیریت مالی نیمسالهای تحصیلی و دکمه پرداخت الکترونیکی استفاده نمایید
 
در صورتی که برای شما تقسیط شهریه انجام شده باشد تنها از مسیر زیر اقدام به پرداخت اقساط خود نمایید
 
1. منوی صندوق رفاه دانشجویی زیر منوی درخواست پیگیری تسهیلات را انتخاب کنید .
 
2.بر روی (...) مشاهده دفترچه اقساط و پرداخت قسط کلیک نموده و اقساط خود را مشاهده نمایید در این قسمت در صورت دلخواه میتوانید کل شهریه خود را پرداخت نمایید و یا اینکه در موعد سر رسید اقساط خود را پرداخت نمایید.
 
🔸توجه:
 
🔷🔷در صورت عدم مشاهده منوهای مربوط به ارزشیابی و اخذ کارت امتحان لطفا به این نکته توجه نمایید:
 
در صورت تسویه مالی نیز پرداخت مبلغ هزینه بیمه و خدمات آموزشی الزامی می باشد.
 
برای پرداخت هزینه بیمه دانشجویی از طریق منوی ثبت نام دروس دانشجو -> زیر منوی مدیریت مالی نیمسال های تحصیلی دانشجو -> دکمه پرداخت الکترونیکی هزینه بیمه و خدمات آموزشی اقدام نمایید.
 
🆔@AKIAUnews