55 b3b78
🔹امسال حرکت جدی در حوزه مهدویت در نظام علمی دانشگاه خواهیم داشت

دکتر طهرانچی:
🔻 در سال جدید فرصتی ایجاد شد که همزمان با میلاد امام زمان (عج) حرکت جدی در حوزه مهدویت در نظام علمی دانشگاه داشته باشیم.
🔻با ایجاد سامانه پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه‌ای (پایش) در دانشگاه آزاد اسلامی، فرصتی ایجاد شده که این دانشگاه به‌عنوان یک سازمان پژوهشی در راستای مطالعات راهبردی مهدویت اقدام کند.
🔻فرصتی حاصل شد تا امسال را سال مطالعات راهبردی مهدویت قرار دهیم و ظرفیت طرح پایش را برای مطالعات راهبردی و تحقیق و پژوهش در این حوزه به‌کار بگیریم.

🌐 ana.press/x6S7r