🔻تقویم آموزشی نیمسال تابستان
سال تحصیلی 1399-1400

برای دریافت فایل تقویم اینجا را کلیک نمایید.


دانشگاه آزاداسلامی واحد علی آبادکتول

🆔 @AKIAUnews